Hlavní sezóna

květen - říjen, svátky, prázdniny

Letní prázdniny 

sobota - sobota (2. 7. - 3. 9. 2022)

36 000 Kč


Krátký pobyt - 2 noci

každá další noc 3 000 Kč

14 000 Kč

Týdenní pobyt - mimo prázdniny

neděle - neděle

27 000 Kč

Velikonoce, Podzimní prázdniny, Vánoce

4 noci, každá další noc 3 000 Kč

24 000 Kč

Silvestr

4 noci, každá další noc 3 000 Kč

36 000 Kč

Období mimo sezónu

listopad - duben

Týdenní pobyt


22 000 Kč

Krátký pobyt - 2 noci

každá další noc 2 000 Kč

14 000


Cena za pronájem chalupy neobsahuje poplatek obci z pobytu ve výši 20 Kč/dospělá osoba/noc.

Rezervace

Cena obsahuje ubytování, náklady spojené s běžným provozem a ložní prádlo.

Nástup je možný po 15 hodině, chalupu je nutné opustit do 10 hodiny v den odjezdu.

Po rezervaci termínu je důležité zaplatit zálohu 30% z celkové částky za ubytování převodem na účet, aby mohl být termín závazně rezervován. Dokud není záloha připsána na účet, je termín stále veden jako volný. Zbývající částku je nutné uhradit převodem na účet do 14 dnů před nástupem na pobyt.

Při nástupu na pobyt jsou hosté vázáni ubytovacím řádem, se kterým jsou povinni se předem seznámit. Uhrazením pobytu na účet pronajímatele hosté potvrzují seznámení s ubytovacím řádem a závazek se jím řídit. 

Při stornu pobytu:

  • oznámení do 60 dnů před datem nástupu - vrácení 100% zálohy 
  • oznámení do 30 dnů před datem nástupu - vrácení 50% zálohy 
  • oznámení do 29 dnů před datem nástupu - částka za pronájem se nevrací

Veškeré platby se hradí převodem na účet. Jako variabilní symbol je uvedeno datum nástupu na pobyt ve tvaru RRRRMMDD (tj. 19. 3. 2021 uvedeno 20210319). Vždy jedna platba za všechny ubytované dohromady. 

Co by vás mohlo zajímat...