Týdenní pobyty


Letní prázdniny 

sobota - sobota (2. 7. - 3. 9. 2022)

39 000 Kč


Týden (květen - říjen)

neděle - neděle

31 000 Kč

Týden (listopad - duben)

neděle - neděle

27 000 Kč

Silvestr - týden

47 000 Kč

Krátké pobyty


Víkend (květen - říjen) - 2 noci

každá další noc 4 000 Kč

14 000 Kč

Víkend (listopad - duben) - 2 noci

každá další noc 3 000 Kč

14 000

Pracovní dny - 3 noci

neděle - středa; pondělí - čtvrtek

13 000 Kč

Velikonoce, Vánoce - 4 noci

každá další noc 3 000 Kč

25 000 Kč

Podzimní prázdniny - 4 noci

každá další noc 3 000 Kč

25 000 Kč

Silvestr - 3 noci

každá další noc 4 000 Kč

36 000 Kč


Cena za pronájem chalupy neobsahuje poplatek obci z pobytu ve výši 20 Kč/dospělá osoba/noc.

Rezervace

Cena obsahuje ubytování, náklady spojené s běžným provozem a ložní prádlo.

Nástup je možný po 15 hodině, chalupu je nutné opustit do 10 hodiny v den odjezdu.

Po rezervaci termínu je důležité zaplatit zálohu 30% z celkové částky za ubytování převodem na účet, aby mohl být termín závazně rezervován. Dokud není záloha připsána na účet, je termín stále veden jako volný. Zbývající částku je nutné uhradit převodem na účet do 14 dnů před nástupem na pobyt.

Při nástupu na pobyt jsou hosté vázáni ubytovacím řádem, se kterým jsou povinni se předem seznámit. Uhrazením pobytu na účet pronajímatele hosté potvrzují seznámení s ubytovacím řádem a závazek se jím řídit. 

Při stornu pobytu:

  • oznámení do 60 dnů před datem nástupu - vrácení 100% zálohy 
  • oznámení do 30 dnů před datem nástupu - vrácení 50% zálohy 
  • oznámení do 29 dnů před datem nástupu - částka za pronájem se nevrací

Veškeré platby se hradí převodem na účet. Jako variabilní symbol je uvedeno datum nástupu na pobyt ve tvaru RRRRMMDD (tj. 19. 3. 2021 uvedeno 20210319). Vždy jedna platba za všechny ubytované dohromady. 

Co by vás mohlo zajímat...